Surf Travel Company

NOMAD SURFERS MEMBERSHIPS TIERS

SILVER LISTING

Nomadsurfers receives 15% commission on each booking

Gratis listning på at www.nomadsurfers.com
Nyhetsbrev annonserar lansering
Plattform som tillåter uppladdning av up till 30 bilder
Plattform som tillåter uppladdning av ditt boende på 13 olika spark

GOLD LISTING

Nomadsurfers receives 20% commission on each booking

Bättre synlighet i listningarna
Listad som rekommenderad
Nyhetsbrev annonserar lansering
Plattform som tillåter uppladdning av up till 30 bilder
Plattform som tillåter uppladdning av ditt boende på 13 olika spark

PREMIUM LISTING

Nomadsurfers receives 25% commission on each booking

Manuell rekommendation av vår utbildade personal
Listad som Utmärkt och rekommenderad
Bättre synlighet i listningarna
Nyhetsbrev annonserar lansering
Plattform som tillåter uppladdning av up till 30 bilder
Plattform som tillåter uppladdning av ditt boende på 13 olika spark

Fårmånliga snabblänkar i meny: Genom Aktivitet, Typ av boende och land

PAYMENT INFORMATION

TERMS & CONDITIONS

För att registrera dig som medlem kommer vi att fråga dig ett flertal frågor om boendet för att verifier din identiet, fysiska adress, etc.

 

Tillhandahållarna av boenden ges tillgång till ett extranet genom vilket de är helt ansvariga för att uppdatera alla priser, tillgång och annan information som visas på vår webbplats.

 

Om du har gjort en överbokning är du ansvarig för att hantera klienten direct och erbjuda dem ett boende till samma eller bätte standard än din i samma område.

 

Vi kommer inte att verifiera, och kan inte garantera, att all information är exakt, komplett och korrekt, och vi kan heller inte hållas ansvariga för några fel, avbrott (på vår webbplats), felaktig, missvisande eller osann information eller icke-leverans av information.

 

Värden förstår och godkänner att Nomadsurfers inte agerar som en försäkringsgivare eller som ditt avtalsombud. Alla avtal du ingår med en gäst är mellan dig och gästen och Nomadsurfers har är inte en part i det.

 

Gästerna kan efter sin resa lämna en recension på vår webbplats för att informera andra kunder om deras åsikt vad gäller servicen och boendekvaliteten. Nomadsurfers reserverar sig rätten att anpassa eller ta bort recensioner efter vårt gottfinnande.

 

Nomadsurfers reserverar sig rätten att när som helst och utan förvarning ta bort eller inaktivera åtkomst till en listning av vilket skäl som helst, utan ansvar mot er.

List your Business now!